Molenwerkgroep Oost-Groningen


 

 

 

 

  • Behoud van de Oost-Groninger Molen

  • Opleiden van vrijwillig Molenaars

  • Versterken van onderlinge contacten

 

 

Introduktie

Molens in Oostgroningen

Opleiding

Stukje Theorie

Foto's

Muldersnijs

Geschiedenis

Contact


 

Neem contact met ons op via e-mail of telefoon, als u meer wil weten.

info@molenwerkgroepoostgroningen.nl
secretaris@molenwerkgroepoostgroningen.nl
redactie@molenwerkgroepoostgroningen.nl

                      Bellen kan ook met: 

                               

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:         Joep Gründemann (06-44543430)

Secretaris:         Remko Verstok (0597 - 855498)

Penningmeester: Nico Holman

Lid:              Jan Kugel

Lidmaatschap per kalenderjaar  bedraagt 10,-- bij zelf overmaken.        
Ná 1 april bedraagt het lidmaatschapsgeld 15,--, als er een acceptgiro
verzonden wordt.

Bankrek NL55 INGB 0003 0251 39 t.n.v. Molenwerkgroep Oost-Groningen te Blijham


Start | Molens | Opleiding | Archief | Zoeken | Contactinformatie

Bij problemen met of vragen over deze website kunt u contact opnemen met info@molenwerkgroepoostgroningen.nl
Laatst bijgewerkt: 27 april 2015.