Molenwerkgroep Oost-Groningen


 

 

 

 

 • Behoud van de Oost-Groninger Molen

 • Opleiden van vrijwillig Molenaars

 • Versterken van onderlinge contacten

 

 

Introduktie

Molens in Oostgroningen

Opleiding

Stukje Theorie

Foto's

Muldersnijs

Geschiedenis

Contact


 

Wat houdt de opleiding tot vrijwillig molenaar in?

 

De vrijwillig molenaar
Het behoud van molens als levende monumenten is alleen mogelijk als de molens regelmatig in bedrijf zijn. Voor het laten draaien van molens zijn molenaars nodig, een functie die tegenwoordig vooral door vrijwilligers wordt uitgeoefend. Voor hen bestaat sinds 1972 de opleiding tot vrijwillig molenaar. Deze opleiding wordt in Groningen aangeboden door de provinciale afdeling van het Gilde van Vrijwillige Molenaars, in nauwe samenwerking met het Groninger Molenhuis. Ervaren Groninger molenaars, verspreid over de provincie, zijn als instructeur bij deze opleiding betrokken.

In Oost-Groningen wordt er les gegeven op Udema's molen te Ganzedijk, de molens Dijkstra en Edens in Winschoten. Daarnaast wordt er ervaring worden opgedaan op ander typen molens.

De opleiding is erop gericht de cursisten te leren op een deskundige en verantwoorde wijze met molens te werken. Tijdens de opleiding wordt veel aandacht geschonken aan het opdoen van praktijkervaring op verschillende molens en onder verschillende weersomstandigheden. De praktijk wordt ondersteund met lesmateriaal, gepubliceerd in de Basiscursus Vrijwillig Molenaar en de lesbrieven die erbij horen. Bovendien volgen de cursisten theorielessen, die op de molen of tijdens speciaal georganiseerde zaterdagochtenden worden gegeven. De opleiding, die gemiddeld twee jaar duurt, wordt afgesloten met een examen. Dit examen wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van Vereniging De Hollandsche Molen.

De kosten van de opleiding bestaan uit de aanschaf van lesmateriaal, het jaarlijks lidmaatschap van het Gilde. De kosten van het examen door de Hollandse Molen waren in 2012 €90,-. Voor meer informatie zie de site van het gilde.

Lidmaatschap van molenwerkgroep Oostgroningen is zeker gewenst.

                      Voetballen kost waarschijnlijk meer!
 

Wat leer je tijdens de opleiding?
 • Wat is een windmolen
 • Hoe werkt een windmolen
 • Hoe laat je een molen draaien
 • Wat doet het weer met een molen
 • Welke functies heeft een molen
 • Dagelijks onderhoud
Hoeveel tijd kost het?
 • Je moet rekenen op een aantal halve zaterdagen of zondagen per maand. De instructie vindt plaats op een instructiemolen of op een gastmolen. In totaal doe je ten minste 150 uur praktijkervaring op in alle seizoenen van het jaar.

 • In de winter worden een tiental theorielessen op zaterdagochtend gegeven in Molen Edens te Winschoten.

 • Bezoeken aan andere molens op individuele basis, of tijdens jaarlijkse excursies.

 

 

http://www.vrijwilligemolenaars.nl/

Theorielessen

In het winter seizoen worden er ongeveer 10 theorie-ochtenden georganiseerd. Deze theorie wordt gegeven in Molen Edens te Winschoten door één van de instructeurs.

De ochtend begint steeds om 09.00 uur en duurt tot 12.00 uur.

De data voor theorie staan  op de Introductiepagina, bij de Agenda

 

   

 

 

  

 
Bij problemen met of vragen over deze website kunt u contact opnemen met info@molenwerkgroepoostgroningen.nl
Laatst bijgewerkt: 27 april 2015.